Akupunkturbehandling – Hvornår bruges akupunktur og hvad er effekten?

Forfatter: 

Akupunktur er et godt redskab til at reducere smerter!

Akupunktur

Hvornår kan akupunktur anvendes?

Det er et omdiskuteret emne, hvad akupunktur kan og ikke kan. Hos Sundhed med Mening forholder vi os til de fysiologiske effekter ved akupunktur, og anvender det til at reducere smerter i muskler eller led.
F.eks. ved:
– Fibersprængning
– Muskelspændinger
– Skinnebensbetændelse
– Springerknæ
– Slidgigt
– Senebetændelse (tendinit)
– Lokale smerter
På lang sigt er det ikke et godt mål blot at ville reducere smerte. Et godt mål som fysioterapeut er at finde ud af, hvad årsagen til smerten er. Når årsagen er fundet, vil man kunne behandle dette, så problemet ikke opstår igen (Læs mere om fysioterapi) . Men inden dette kan ske, er det ofte relevant at reducere smerter, hvor akupunktur gennem flere års forskning har vist sig at være meget effektivt.
Ét eksempel på dette ses her:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov

Hvad gør akupunktur?

1. Løsner spændinger og udvider blodkar, som sender helende stoffer til området.
2. Går ind på rygmarvsniveau og inhiberer (blokerer) smertereceptorer, så du vil opnå smertelindring.
3. Udløser kroppens egne smertestillende hormoner

Hvorfor kan nåle gøre dette?

Kroppen har et tæt og meget fint net af nervebaner, som sender signaler til og fra hjernen.
Alle signalerne til hjernen bliver ledt til et område, som kaldes Sensorisk Cortex, hvor sansning fortolkes og ledes videre til andre dele af hjernen.
Når der sættes en nål i eksempelvis skulderen, vil nerverne, som sidder i hud og muskler, derfor sende signaler til Sensorisk Cortex, som sætter gang i de lindrende processer.
Menneskets nervesystem bliver også påvirket af akupunktur.
Nervesystemet er opbygget i 2; Det sympatiske og parasympatiske nervesystem.
Det sympatiske nervesystem = aktivitet, stress og høj puls
Det parasympatiske nervesystem = afslapning, ro og lav puls
Under en behandling med akupunktur vil det parasympatiske nervesystem aktiveres, hvilket vil medføre, at musklerne løsner sig og slapper af.

akupunktur i mandeben

Hvad vil du opleve ved akupunktur?

1. Nålene, som bruges, er meget mindre end dem du kender hos lægen, så du vil mærke et lille eller slet intet stik.
2. Efter lidt tid vil områder, hvor nålene sidder blive varmt, tungt og afslappet.
3. Den smertelindrende effekt og forbedrede bevægelighed vil komme inden for 1-2 dage, og nogle oplever endda effekten med det samme!
Har du nogle spørgsmål til behandlingen eller effekten, så er du altid meget velkommen til at kontakte os eller besøge os i klinikken.


Se alle indlæg

Indholdsfortegnelse

Akupunkturbehandling – Hvornår bruges akupunktur og hvad er effekten?
Forfatter
For mig er det vigtigt, at de mennesker jeg snakker med forstår, hvorfor de har fået ondt. Jeg har nok en tendens til at blive for nørdet, men jeg tror på, at forstår man årsagen bag smerterne giver vejen ud også bedre mening.