Har du ondt i skulderen?

  • Hvad er der galt?
  • Hvad kan du selv gøre?
  • Hvad kan en fysioterapeut gøre?
  • Hvor lang tid kan det tage at få det godt igen?

Ondt i skulderen

Skuldersmerter kan skyldes skulderskader, manglende stabilitet i skulderen, indeklemning (impingement), frossen skulder, rotatorcuff skader, overbelastnings sportsskader, arbejdsrelateret belastning og meget mere.

En grundig undersøgelse er altafgørende for at finde den korrekte diagnose og den rette behandling.

Undersøgelse og behandling af skuldersmerter

Smerter i skulderen kan komme pludseligt eller gradvist over tid.
Pludselig opstået smerter i skulderen efter et fald, et ryk i armen eller en takling i sport klassificeres som akutte traumatiske skader, hvor noget i skulderen kan kommet til skade.
Smerter i skulderen, der udvikler sig over tid skyldes typisk overbelastning af skulderen.

Om du har brug for behandling, genoptræning eller operation afhænger af diagnosen.
Fysioterapeuterne ved Sundhed med Mening kan hjælpe dig med at finde den bedste behandling til dig.

Årsag til skuldersmerter

De skulderskader, der oftest sker akut er skader på skulderledet, ledbånd, knogler og muskler. De skuldersmerter, der forværres over tid efter overbelastning skyldes ofte betændelse.
De akutte skulderskader vi arbejder meget med hos Sundhed med Mening i Aarhus, Åbyhøj er SLAP-læsion, som er en ledlæbeskade, skulderinstabilitet efter skulderen har været ude af led og muskelskader på rotator cuff musklerne, som er skulderens stabiliserende muskler.

De overbelastningsskader vi arbejder meget med er er betændelse i rotator cuff musklerne, hvilket kaldes rotator cuff tendinitis og -tendinopati, betændelse i slimsæk i skulderen, som kaldes bursitis, frossen skulder, og skuldersmerter grundet instabilitet i skulderen.

Videre behandling af din skulder

Når vi kender årsagen til dine skuldersmerter vil vi sammen udarbejde en behandlingsplan, som bygger på den nyeste viden og evidens. Behandling vil indeholde undervisning og information omkring skaden og hvordan du skal passe på din skulder i hverdagen. Derudover kan behandlingen bestå af manuelle teknikker til at lindre smerte og øge skulderbevægelighed, akupunktur, tapning, udstræk og i rigtig mange tilfælde træning.

Ofte stillede spørgsmål

En fysioterapeut kan hjælpe med problemer, der relatere sig til det man kalder det muskuloskeletale system. Det er problemer der har med muskler, knogler, ledbånd, sener og nerver at gøre. Når man har gener i kroppen, som ikke skyldes en sygdom man skal på hospitalet for, kan det i mange tilfælde være relevant at tale med en fysioterapeut.

En fysioterapeut starter altid med at diagnosticere årsagen til problemet. Årsagen findes gennem en grundig undersøgelse og udregning. Undersøgelsen begynder med en anamnese, som er en sygehistorie. Her fortæller man fysioterapeuten, hvor man har ondt, i hvor lang tid, i hvilke situationer man er begrænset og meget mere. På baggrund af anamnesen undersøger fysioterapeuten hvor i kroppen generne kan komme fra. På baggrund af anamnesen og undersøgelsen kan fysioterapeuten lave en udredning, som indeholder en behandlingsplan. Behandlingsplanen indeholde den nødvendige behandling samt en vurdering af, hvornår problemet forventes at være løst. En fysioterapeutisk behandling kan indeholde mange ting, alt efter problematikken. Der kan være fokus på hverdagsvaner, styrketræning eller omlægning af aktivitet, hvis fysioterapeuten skal behandle muskler kan der bruges massageakupunktur, ledmobiliseringsteknikker.

En fysioterapeut kan behandle mange ting. Noget af det en fysioterapeut bruger mest tid på er at behandle smerter i kroppen. Smerterne kan skyldes mange forskellige ting, og det er derfor vigtigt at en fysioterapeut finder frem til årsagen til smerterne, så de kan behandles bedst muligt. En fysioterapeut kan også hjælpe med optræning og genoptræning før og efter en operation samt rådgive omkring fysisk aktivitet og hvordan man passer på sig selv og sin krop hele livet.

Det er desværre ikke gratis at gå til en fysioterapeut, som det er når man bestiller tid ved lægen. Prisen kan varierer mellem klinikkerne, hvor tiden sammen med fysioterapeuten også kan varierer. Nogle steder er prisen mindre, og du har kortere tid med fysioterapeuten, andre steder er prisen højere, og du har bedre tid men fysioterapeuten og fysioterapeuten kan også have bedre tid til at forberede sig til dit besøg. – Ekstraordinært tilbyder Sundhed med Mening GRATIS undersøgelse, som kunne være noget for dig. Læs mere her

Nej, det er ikke nødvendigt at have en henvisning for at komme til en fysioterapeut. Hvis man føler sig syg og utilpas, er det en god idé at tage til lægen, men har man det generelt godt, men har ondt et sted i kroppen, kan man uden et lægebesøg bestille tid til en fysioterapeut.

Åbningstider

Vi har gratis parkering

Mandag - Torsdag:
8.00 - 18.00
Fredag:
8.00 - 15.00

Søren Frichs Vej 68, 8230 Åbyhøj