Fysioterapeutisk behandling

Forfatter: 

Skulderbevægelighed

Undrer du dig over, hvad fysioterapi er, hvordan en behandling foregår, og hvem en fysioterapeut kan hjælpe? Disse spørgsmål bliver besvaret i dette blogindlæg af fysioterapeut i Aarhus Benjamin L. Ringgaard.

En fysioterapeut arbejder for at holde mennesker i bevægelse eller i hvert fald muliggøre bevægelse. Et uddrag af en definition af fysioterapi lyder:

”Funktionel bevægelsesevne er en kernedimension af, hvad det vil sige at være sund. Fysioterapi handler om at identificere og optimere livskvalitet og bevægelsespotentiale.”

En fysioterapeutisk undersøgelse.

Den fysioterapeutiske undersøgelse  består af anamnese, undersøgelse og specifikke tests. De specifikke tests har til formål at finde frem til, hvad problemet skyldes, og hvorfor det er opstået.
Anamnese er ”sygehistorien”, hvor problemet bliver præsenteret for fysioterapeuten. Fysioterapeuten vil efterfølgende spørge ind til relevante emner, såsom smerte, bevægebegrænsninger, indvirkning på dagligdagslivet og lignende.

Den fysioterapeutiske behandling

På baggrund af anamnese og undersøgelse kan behandlingen påbegyndes. En fysioterapeut har mange redskaber, som kan inddrages i en behandling; manuel udspænding af muskler, massage, øvelser, træning, ledmobilisering, ledmanipulationer, akupunktur mm.
En vigtig del af behandlingen er ligeledes at aktivitetsmodulere, dvs. finde ud af, hvad der skal gøres mere af, og hvad der skal gøre mindre af, for at problemet ikke fortætter, men kan behandles. Det er også typisk for en behandling, at fysioterapeuten identificerer, hvordan problemet gennem hjemmeøvelser kan behandles.

Det typiske forløb

Anamnese og undersøgelse

  • Information om skadesårsag, fremmende og forværrende faktorer

Behandling

  • Fysioterapeutisk behandling, hvor der også arbejdes hjemme med relevante fokusområder

Afslutning

  • Information om forebyggende tiltag så problemet ikke kommer igen.

Træning med fysioterapeut

Hvem kan en fysioterapeut hjælpe

En fysioterapeut kan hjælpe mange mennesker i forskellige situationer. Der er fysioterapeuter på sygehusene, lokalcentrene, genoptræningsenhederne og i klinikkerne. Generelt arbejder fysioterapeuter for at hjælpe mennesker af med smerter og gener i kroppen, hvad enten problemerne er pga. sportsskade, sygdom, operation, inaktivitet og meget mere.

Du er altid velkommen til at kontakte os på:

Kontakt@SundhedmedMening.dk


Se alle indlæg

Indholdsfortegnelse

Fysioterapeutisk behandling
Forfatter
For mig er det vigtigt, at de mennesker jeg snakker med forstår, hvorfor de har fået ondt. Jeg har nok en tendens til at blive for nørdet, men jeg tror på, at forstår man årsagen bag smerterne giver vejen ud også bedre mening.