Korsbånd og korsbåndsskade

Forfatter: 

Korsbåndsskade

Du har sprunget dit korsbånd, du har fået det bekræftet via MR-scanning og nu skal du genoptræne ved en fysioterapeut. Men skal du vælge konservativ genoptræning eller tage imod en operation? Fysioterapeut i Aarhus vil her fortælle lidt omkring korsbåndsskader og hvordan et genoptræningsforløb er for korsbåndsskade i Aarhus.

Hvad er korsbåndet

Der er to korsbånd, det forreste og bagerste korsbånd.
Korsbåndet er et ledbånd, som sidder i knæledet. Det forreste korsbånd kaldes også ACL, da korsbåndet på engelsk hedder ”Anterior cruciate ligament”. Det bagerste korsbånd hedder også PCL, som står får ”Posterior cruciate ligament”.
Korsbåndet har til opgave at støtte og stabilisere knæet.
Det forreste korsbånd (ACL) skal holde lårbenet og skinnebenet sammen og forhindre, at skinnebenet kan glide frem i forhold til lårbenet.
Det bagerste korsbånd (PCL) skal hindre, at skinnebenet kan glide bagud i forhold til lårbenet.
Der ud over bidrager både det forreste korsbånd og bagerste korsbånd til at stabilisere knæet i rotationsbevægelser.

Skade af korsbånd

Skaden sker altid akut og typisk i en soloulykke. Det kan ske under en finte i håndbold, retningsskift i fodbold eller et vrid på ski.
Du vil i nogle tilfælde kunne mærke og høre, at der er noget som springer og siger ”pop”.
I den akutte faser vil der være kraftige smerter i knæet og hævelse.
Der skal stor kraft til, for at korsbåndet bliver skader. Det betyder også, at en korsbåndsskade ofte opstår sammen med andre skader i knæet. Det typiske er, at der også kan være sket skade på menisk, knoglens ledflade, ledbånd på siden af knæet, knæets ledkapsel og nogle gange også lårbensknoglen og skinnebensknoglen.
En skade på korsbåndet kan både være en total overrivning eller en delvis overrivning.

RICE princip

Behandling af skade på korsbånd – akut

Den akutte behandling lige når skaden er sket følger RICE – princippet:
R – rest. Stop den aktivitet du er i gang med
I – Ice: Læg is på knæet
C – compression. Læg en kompressionsbandage på knæet
E – Elevation: Løft benet over hjertehøjde

Søg læge, der kan hjælpe med medicin, der kan dæmpe hævelsen og smerterne.

Operation eller konservativ behandling

Har du fået en skade på dit korsbånd, står du over for genoptræning.
Det er uanset om du vælger en operation eller konservativ behandling.
Operation anbefales, hvis du ønsker at vende tilbage til sport der indeholder mange stød, vrid og accelerationer. Du kan sagtens genoptræne efter en korsbåndsskade uden en operation. Mange mennesker lever helt problemfrit efter en korsbåndsskade uden de har fået en operation.
Du skal forvente, at en genoptræning efter en korsbåndsskade med og uden operation tager mellem 9-12 måneder.

Fysioterapeut undersøge knæ på kvinde

Genoptræning efter korsbåndsskade

Genoptræningen efter en korsbåndsskade ved fysioterapeut i Aarhus starter to forskellige steder, alt efter om der er foretaget en operation eller det er en konservativ genoptræning.
Formålet med genoptræningen efter en korsbåndsskade er at vende tilbage til det aktivitetsniveau du havde før skaden. Genoptræningen tager som tidligere nævnt typisk 9-12 måneder og indeholder løbende skræddersyet progredierende styrke, stabilitet og balanceøvelser.
Genoptræningen for korsbåndsskade i Aarhus forløber i 4 faser.
Fase 1: 0-5 uger efter skade/operation
Fase 2: 6-11 uger efter skade/operation
Fase 3: 12-19 uger efter skade/operation
Fase 4: 20+ uger efter skade/operation

Fase 1:
Formål med denne fase er at mindske hævelse og smerter samtidig med at knæet bevægelighed bliver bedre. Et mål er også at kunne begynde at gå uden krykker og roligt starte relevant styrketræning 2-4 sæt med belastning på 15-20 RM.

Fase 2:
Formålet med denne fase er fortsat at mindske hævelse og normalisere bevægelighed. Styrketræningen udbygges og slutter i denne fase med øvelser af 2-4 sæt ved 10-12 RM.

Fase 3:
Formålet med denne fase er at opnå ingen hævelse og kun få smerter samt fortsætter styrketræningen og igangsætter løb, retningsskift og hop og landinger.

Fase 4:
Formålet med denne fase er at vende tilbage til sport eller fysisk krævende arbejde som før skaden var mulig. Dette gøres gennem fortsat relevante genoptræningsøvelser samt aktivitets- og sportsspecifikke øvelser.

Fysioterapeut og patient træner knæ

Slut test

Et vellykket genoptræningsforløb afsluttes ved at du består nogle veldefinerede slutmål og sluttest, der sikre at din knæ er helt og vel genoptrænet og klar til at genoptage dit aktivitetsniveau.


Se alle indlæg

Indholdsfortegnelse

Korsbånd og korsbåndsskade
Forfatter
For mig er det vigtigt, at de mennesker jeg snakker med forstår, hvorfor de har fået ondt. Jeg har nok en tendens til at blive for nørdet, men jeg tror på, at forstår man årsagen bag smerterne giver vejen ud også bedre mening.